دانشجويان علم و صنعت


جمعي از دانشجويان دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران در اولين روز از انتخاب واحد خود ، نسبت به نحوه عملكرد امور آموزشي اين دانشگاه اعتراض كردند.
به گزارش ايسنا، اين دانشجويان در نامهاي عدم ارائه دروس پايه با اساتيد مجرب و ارائه اين دروس با دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا، برنامهريزي نامطلوب آموزشي و تداخل دروس اختصاصي و پايه با هم، ارائه شدن به موقع واحدهاي مورد نياز دانشجويان در ابتداي هر ترم، ارائه دروس پايه و تخصصي فقط با يك استاد كه موجب ازدحام كلاسها و عدم امكان انتخاب استاد توسط دانشجو ميشود، لحاظ نكردن فرمهاي پيش ثبت نام براي ارائه دروس، استاندارد نبودن سوالات امتحاني و عدم تطابق محتواي امتحان با سطح علمي كلاسها، اعمال سليقههاي تخصصي در دادن نمره به دانشجويان، عدم پيگيري مشكلات دانشجويان در طول ترم توسط اساتيد مشاور، استاندارد نبودن منابع درسي و عدم پوشش سيلابس دروس توسط اساتيد و متناسب نبودن سرعت پيشبرد مطالب درسي توسط اساتيد با سطح فهم، درك و سرعت دريافت دانشجو در كلاس از موارد اعتراضات خود عنوان كردهاند

/ 0 نظر / 11 بازدید