ويژگی‌های يک مقاله برای انتشار در نشريات علمی - پژوهشی

1- مقدمه
در اين نوشته به ويـژگی‌هـای کلّی يک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشرياتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گيرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. اين نشريات يا مجلّه‌ها پس از دريافت مقاله آن را برای داوری نزد سه يا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنايی دارند ارسال می‌دارند. پس از دريافت نظرات و پيشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّيت انتشار داشته باشد، نشريه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نمايد. چارچوب‌های آورده شده در اين نوشته نيز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همايش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگيرد.

 

2- معيارهای يک مقاله علمی - پژوهشی
توصيه جدّی می‌شود که معيارهای زير در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعايت قرارگيرند. رعايت اين معيارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذيرش آن را در يک مجله علمی - پژوهشی افزايش می‌دهد.


الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن
• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.
• استدلال‌ها و بحث‌ها در کليت متن مرتبط هستند.
• منابع و مراجع ادبيات تحقيق آورده شده‌اند.
• منطق و پيوستگی بين استدلال‌ها رعايت شده است.

 

ب- برخورداری از يک سازمان منسجم:
• مقاله از يک ساختار شفاف مفهومي برخوردار است.
• عنوان‌ها و زير‌عنوان‌های مناسب، صحيح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.
• نظام ارجاع دهي با ثبات و مناسب است.

 

پ- برخورداری از يک محوريّت تحقيقی در کلّيت و ترکيب مقاله:
• تفکر خلاق، ترکيب و استدلال ظهور و بروز دارد.
• دقت فکري در باره عنوان اصلي ديده مي‌شود.
• مفاهيم مرتبط به نحو مناسبي تحقيق شده‌اند.
• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسيله مدارک و مستندات يا ارجاعات پشتيباني شده‌اند.
• شواهد کافی براي فهم موضوع وجود دارد.
• ادبيات تحقيق مورد نقد و تحليل قرار گرفته‌اند.
• ارتباط لازم بين ادبيات تحقيق و موضوع مورد تحقيق مقاله ارائه شده است.

 

3- ساختار عمومی مقاله
يک مقاله تحقيقی به طور کلی می‌تواند در برگيرنده ساختاری مشابه ساختار زير باشد.

 

ترتيب

موضوع

شرح

1

عنوان مقاله

- پرهيز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

- استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گوياتر نمودن عنوان؛

- دارا بودن جذّابيت برای جذب مخاطب؛

-  فشرده و مختصر و يادآوردنی؛

-  پرهيز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

-  توجه به اين نکته که عنوان يک برچسب است نه جمله.

2

نام نويسنده/نويسندگان

مشخص کردن نام و رابطه عضويتی نويسنده يا نويسندگان.

3

چکيده

دربرگيرنده

  (معرفی کلی و گويای تحقيق / بيان هدف و قلمرو تحقيق، اهميت کلّی تحقيق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

- پرهيز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ويژه؛

- رعايت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد يک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

- توجه به اين نکته که تعداد افرادی که چکيده را می‌خوانند بسيار بيشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4

کليد واژه‌ها

-  تا سقف پنج کلمه و يا اصطلاح

5

مقدمه

-  تعريف مسئله و قلمرو تحقيق؛

-  طرح اهميت تحقيق؛

-  طرح سوابق تاريخی موضوع؛

-  طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

-  ارائه تعاريف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

-  مروری کلی بر بقيه مقاله.

-  اين بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکيب شود.

6

بررسی ادبيات موضوع/ سابقه تحقيق

-  طرح سابقه بر اساس يک نظم زمانی/ ديدگاهی/مکتب فکری يا هر طبقه‌بندی ديگر؛

-   طرح ارتباط ادبيات مورد بررسی با موضوع تحقيق؛

-   بيان نقاط قوّت، ضعف و محدوديت‌های ادبيات موضوع؛

-   صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آميز؛

-    طرح يافته‌های موافق و مخالف در ادبيات؛

-    ارائه روند و سير تحقيق و طرح جهت‌گيری آن؛

-    نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

-  مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

-   برقراری ارتباط بين ادبيات موضوع با موضوع مورد تحقيق.

7

بدنه اصلی مقاله

- متشکل از يک تا چند بخش و در برگيرنده اصل تحقيق و مطالعه نظير روش و متدولوژی،فرضيات،مدل رياضی.

/ 4 نظر / 53 بازدید
عليرضا مجاهدی

سلام بسيار مطلب به درد بخوری بود اميدوارم با رعايت اين موارد شاهد حضور هر چه بيشتر مقالات هموطنان عزيز باشيم

سینه سرخ

بسم رب العباس الذي خلق العباس سلام عليكم انا لله و انا اليه راجعون ابتداي غايت :روز اول تو را مي زايم .... نام اين خانه چه زيبا بيت العباس زدند.... به هواي تو وبه لواي تو تا ولاي اباي تو ... علي علي

عباس بیدختی

سلام اگر ممکنه راجع به کنکور ارشد صنایع هم مطالبی بنویسید اگر هم میشه وبلگم را به لینکدونی تون اضافه کنید