جاذبه

چگونه می توان جاذبه پیدا کرد ؟

جواب این سوال در نهایت سادگی , تاثيري باور نكردني داره

بيشتر سعي كنيد تا ديگران خودشان را باور كنند تا شما را .

دان رينالد ( معاون سازمان توسعه رهبري )

در آرزوي ديدن كسي هستم كه , به رغم مقام و مرتبه بالای خود , روحیه تایید و پسند و رضایت داشته باشد تا روحیه انتقاد و خرده گیری .

چارلز شواب

/ 4 نظر / 49 بازدید
پدرام

پس زمين هم اين همه كار رو با شدت زياد انجام داده اينهمه جاذبه داره !

شقايق

مهندس خودباوریت که زیاد شد بگو من بیام مجذوبم بشی