نظريه آشوب (Chaos Theory)

(قسمت چهارم ) -پایان

رهنمودهايي براي مديريت در شرايط آشوب يا آشفتگي
پنج رهنمود يا توصيه به منزله‌ي پنج اصل اوليه براي مديريت در شرايط آشوب بر شمرده مي شود:

1- باز انديشي در مفاهيم سنتي مديريت
ساختارهاي سلسله مراتبي در نظامهايي كه دائما در معرض تغييرات و بي‌نظمي هستند چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟
در نظامي كه پيش آمدها تصادفي و حوادث از منطق بي نظمي پيروي مي كند، طرح ريزي چه مفهومي خواهد داشت؟ آيا به اين معني نيست كه كسي سعي كند مسير پيچ در پيچي را با حركت بر روي يك خط راست طي كند؟
نظريه‌ي پيچيدگي براي مديران اين پيام را دارد كه ديگر نمي توان از طريق اهداف سلسله مراتبي يا از طريق منطق از پيش تعيين شده، مثل اينكه در طراحي پلها يا ساختمانها بكار گرفته مي شود، سازمانها را اداره كرد. مديران بايد بياموزند كه رخدادها و تغييرات در جريان زمان ظهور مي كنند و بدانند كه مديران خود نيز بخشي از اين تغيير هستند. آنها بايد به جاي طرح ريزي و كنترل به شكل سنتي، به روان سازي فرآيند تغيير بيانديشند.


2- هنر تغيير
سيستم هاي پيچيده و آشوب دائما بين جاذبه هاي مختلف اسير هستند. اين وضعيت تا آنجا ادامه مي يابدكه يكي از جاذبه هاي جديد بتواند بر جاذبه هاي مسلط غالب شود. پس از آن مجدداّ سيستم به سوي نقاط بحراني حركت مي كند و باز درگيري شروع مي شود و در اين مسير فرايند تكامل پيموده مي شود.
پيتر سنگه معتقد است كه در هر سيستمي دو دسته حلقه به نام حلقه هاي تقويت كننده و حلقه هاي متعادل كننده مشغولند. حلقه ها ي تقويت كننده در پي تغيير جاذبه مسلط و حلقه هاي متعادل كننده در پي پايداري و ثبات آن هستند. سنگه در اين باره چنين مي گويد :
رهبراني كه سعي در ايجاد تغير در سازمانهاي خود دارند ، ناخودآگاه به مقابله با فرآيندهاي متعادل كننده مي پردازند، آنهامقاومت از طرف سيستم خود را در مقابل تغيرات احساس مي كنند اما عملاّ منش‍إ اين مقاومت را نمي يابند. هر زماني كه مقاومتي در مقابل تغيير مشاهده شد ، بايد توجه كنيد كه يك يا چند فرآيند متعادل كننده مخفي مشغول فعاليت هستند، اين مقاومت نه پايدار و زودگذر است ونه چيزي اسرار آميز ، بلكه ناشي از ترس تغيير در هنجارهاي سنتي سازمان و نحوه انجام امور است. رهبران آگاه به جاي افزايش فشار براي انجام تغيرات درسازمان و در هم شكستن مقاومت ها درجستجوي يافتن منابع اين مقاومت هستند.

3 - تغيرات كوچك و اثرات بزرگ
نظامهاي غير خطي در شرايط آشوب و بحران ، نسبت به تغيرات كوچك و جزئي بسيار حساس بوده و مي دانند كه كوچكترين نوسانات و اختلالات در آنها در اثر تقويت در كل نظام تشديد شده و مي تواند منجر به تغيرات بزرگ شود.
اين ويژگي كه به اثر پروانه‌اي معروف است براي مديران حامل اين پيام است كه: براي انجام تغييرات بزرگ نياز به دستگاههاي عريض و طويل نيست بلكه بايد نقاط حساس و تعيين كننده را پيدا كرد وآنگاه با اعمال تغيري كوچك سازمان را به سوي تغييرات بزرگ هدايت نمود.

4 – نقش مديران
در سيستمهاي پيچيده امكان طرح ريزي و پيش بيني دقيق عمليات سيستم وجود ندارد. شكل ها و وضعيت ها خود ظهور مي كنند و نمي توان آنها راتحميل كرد ، مديران تنها قادرند كه زمينه هاي بروز " جاذبه مطلوب " را فراهم نمايند يا اينكه پارامترهايي كه بر روند تكاملي سيستم موثر هستند را تغيير دهند.
مديران بايد با اصول و مفاهيمي همچون خود سازماندهي ، سازمانهاي يادگيرنده ، گروههاي خودگردان ، تواناسازي ، سازمانهاي هوشمند و استعاره هايي همچون ارگانيسم زنده ، مغز و هولوگرام كه با اين پارادايم وارد ادبيات مديريت مي شوند آشنا شوند.

5 - ياد گيري هنر جور سازي ( كلاژ )
استعاره كلاژ به معني در هم آميختن ، از جمله استعاره هاي سازماني است كه اخيراّ وارد متون مديريت شده است. كلاژ هنري است كه درآن با كنار هم قراردادن اشياء ، قطعات ، تصاوير ، طرحها و اجزاء ناهمگون و متضاد هويتي نو ، بديع و با معني مي سازند.
امروزه مديران با نظامهاي پيچيده كه داراي وجوه متعدد ، متفاوت ، درگير و پويا است روبرو هستند. بنابراين براي طراحي و هدايت سازمان در اقيانوس امواج تغييرات ، تنها از يك ساختار ، يك سبك و يك نگرش و يك راهبرد كاري ساخته نيست. به همين جهت آنها بايد دايماّ درحال جورسازي ريخت سازمان به شكل مقتضي و مناسب باشند. شكل سازمان داراي ماهيت تكاملي است و دائماّ از جاذبه اي به جاذبه ديگر تغيير مي كند و مديران در اين مسير با چالش جورسازي اجزاي سازماني روبرو هستند. قطعات سازماني بايد چنان درهم آميخته شوند كه جاذبه مسلط نمايانگر هويت و نظامي موزون ، كارا ، بديع و زاينده باشد و اين يكي از چالشهاي امروزي است كه مديران با آن روبرو هستند.

برای مطالعه قسمت سوم اینجا را کلیک کنید

برای مطالعه قسمت دوم اینجا را کلیک کنید

برای مطالعه قسمت اول اینجا را کلیک کنید

/ 47 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پايـیـــــــــــــــــــــــــــــــزان

مهندس يادم مياد اولين بار از وبلاگ خاطرات يک مدير وبلاگ شما رو باز کردم ودقيقا به اين نيت روی لينک شما کليک کردم که بخوام سطح معلوماتم ببرم بالا ، اصولا ما آدما به مباحثی که برامون زیاد ملموس نيست يا با تخصص و رشتمون مرتبط نيست علاقه نشون نميديم ،با مهندسين صنايع کار کرده بودم و هيچوقت سر از حرفاشون در نمياوردم به نظرم مبحث پيچيده ای بود اين رشته صنايع، وقتی وارد وب شما شدم خوب مطلب علمی و ثقيل بود فکر نميکردم شما جوان باشيد و شما رو در سن همون مدير محترم فرض کردم ، نميدونم اولين کامنتم چی بود ولی احساس کردم دارم يه ريسک ميکنم وفکر ميکردم کم بیارم،چون احساس میکردم شما در سطح سوادتون با من تبادل نظر خواهید داشت، ولی با کمال تعجب دیدم که شما در حدی که برای من هم قابل لمس هست با من تبادل نظر میکنید و این به نظر من یک هنر بزرگه. کامنتای شما رو در وب پارسی دوست دیدم و خداوکیلی مغزم ارور داده، آخه من خودم این هنر رو ندارم ،من با برادر زاده ۴ سالم در حد یه بچه دانشگاهی برخورد میکنم بنده خدا یه خرده گوش میده به حرفام می بینه سردر نمياره راهشو ميکشه ميره

پايـیـــــــــــــــــــــــــــــــزان

بخصوص که هنر شما رو در وب پدرام هم ديدم که از نظرمن جذابترين طراحی رو داره که تا الان بهش برخوردم که البته به پدرام هم ارادت بسيار ويژه ای دارم و از وب شما وب اين دوست ارزشمند رو باز کردم که تازه هم گويا قالب رو بهش هديه کرده بودين از اونجا متوجه شدم که وبلاگ مهندسی صنايع - مهندس امير رو يک شخص با سواد و خوش ذوق مدیریت میکنه وتا الان همونطور که حدس ميزدم شما رو آنچنان ديدم فقط در يک مورد اشتباه کردم و اون اينکه فکر ميکردم احساساتتون رو صريح بروز نميدهيد و بيان نميکنيد که اعتراف ميکنم در اين مورد قضاوت نادرستی داشتم این بود انشای من باشد که لایق این دوستی و همدلی ارزشمند باشم

پايـیـــــــــــــــــــــــــــــــزان

_______________%% _______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%__مهندس_%% ________%%_________%%% _______%%___امیر___%%% ______%%______________%% _____%%________________%% _____%%_________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%% اپم تشریف بیارین ممنون

reza taghi nejad

salam duste aziz age mishe khodetuno moarefy konid ta betunim ba hamhamkary konim best regard