مديريت

هدفهاي اجتماعي 
اولين هدف كه در ارتباط با آموزش مديران مطرح است اين است كه چگونه مدير و سازمان را اثربخش تر سازيم . سازمانها ميلياردها دلاربراي توسعه مديريت و آموزش خرج مي كنند.آموزش ممكن است بر افزايش توليد، رضايت كاركنان ، بهبود روابط ميان فردي و گسترش افق ديد افراد متمركز باشد به اين اميد كه سرانجام بهره وري يا اثربخشي را افزايش دهد فيدلر وشمرز مي نويسند; خوديابي مدير يا بهبود روابطكاركنان نيز در زمره اهداف آموزشي است . اما درتحقيقي كه توسط انگلند انجام شد از تعداد 972نفر مدير پرسيده شد كه كداميك از اهداف سازماني اهميت بيشتري دارد. 60 درصد ازپاسخ دهندگان افزايش كارايي و بهره وري رابااهميت خواندند. درحالي كه رفاه اجتماعي وكاركنان به ترتيب 2 و 4 درصد را شامل شد. به همين دليل و برمبناي پژوهشهاي انجام شده عملكرد سازماني را مي توان به عنوان مهمترين هدفهاي آموزشي از ديدگاه مديران درنظر گرفت .در پژوهشي كه توسط كمپل و همكاران انجام شد نتايج حاكي از همبستگي مثبت بين آموزش مديران و اثربخشي فعاليت در مديران بود.

/ 3 نظر / 13 بازدید
امید

سلام دوست عزيز... خيلی خوشحال شدم که مطلبم رو خوندی... جمله‌ای که از ناپلئون نوشتيد، خيلی برام جالب بود... موفق باشی

anotherone

من به رفاه اجتماعی کارکنان اهميت ميدهم . شايد زيادی باشد ... ولی به نظرم مهم است . و به نظر من کلی فايده دارد : اول اينکه محيط کار را دلچسب ميکند . برای خود مدير عرض ميکنم ... دوم اينکه راه بهانه جويی را ميبندد . ميشود از کارکنان کار خواست ... از اين به بعد بيشتر به اطلاعات اينجا احتياج دارم .

anotherone

راستی ... خودت چطوری مهندس ؟!! کجا بودی اون پنجشنبه ای ؟! چشمم روشن !!!!!