مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت ماتسوشيتا

تجربه ثابت كرده كه برخي از افراد با تعدادي از همكاران خود صميمي ميشوند  در حالي كه برخي ديگر اصلا انس نمي گيرند . به عنوان مثال گروهي با مدير A  به خوبي كار ميكنند  و گروهي با مدير B  عملكرد مطلوب تري دارند .

به اين ترتيب ميزان توليد گروه به ميزان سازگاري اعضاي آن بستگي دارد . هر قدر ميزان سازگاري افزايش يابد بر درصد موفقيت نيز افزوده خواهد شد .