مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت ماتسوشيتا

از نظر ماتسوشيتا ، مديريت نوعی هنر خلاق است .

موسسه ای که به نحو مطلوب اداره ميشود نه تنها از نظر وجهه ظاهری ، وضعيت  متعادل مالی و شيوه های جذاب ارائه آگهی های تجارتی بلكه از نظر تجهيزات و امكاناتی كه كمتر به چشم می آيد با يك شاهكار ادبی يا سمفونی زيبا قابل مقايسه است و خود نيز يك اثر هنری محسوب ميشود .

 

چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم