مهندسي صنايع - مهندس امير

TRIZ

Triz مخفف واژه روسي و به معناي تئوري حل مسئله به روش ابداعي است .

به اعتقاد بسياري از متفكران و دانشمندان ، خلاقيت و نوآوري ، يك رخداد آني و بدون برنامه ريزي و مقدمه است . در حالي كه امروزه ما ميتوانيم به مدد Triz به خلاف آن اعتقاد پيدا كنيم ! چرا كه Triz ، فيلم مستند تهيه شده از پشت پرده اختراع ها و اكتشافات و مجموعه نوآوري ها است ، كه توسط مبدع اين تئوري ، مرحوم گنريش آلتشولر ، كارگرداني شده است . وي نتيجه بررسي و مطالعه چند صد هزار سند اختراع را در قالب يك ماتريس 39×39 و چهل راه حل ابداعي ارائه كرده است

. Triz با تاكيد به روشهاي غلبه بر اينرسي تفكر و با بهرمندي از تكنيك هاي حل مساله و قوانين توسعه سيستم هاي مهندسي ، تكنيك و ابزاري است قوي ، براي بكار گيري توام روش هاي اكتشافي و جستجوي جهت دار .