مهندسي صنايع - مهندس امير

وبلاگ يکساله شد

امروز بر خلاف روال عادی وبلاگم که تنها روزهای چهارشنبه به روز ميشد در روز پنجشنبه تنها به علت يکساله شدن وبلاگ به روز شد .(روز اول )

براي موفقيت، فرد بايد يك ويژگي را داشته‌باشد و آن مشخص‌بودن هدف است. فرد بايد بداند چه‌مي‌خواهد و خواستار به‌دست‌آوردن آن باشد.

ناپلئون هيل