مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

راه‌حل‌ها واضح‌اند، شرکت‌هايي که روي کارکنان خود سرمايه‌گذاري‌مي‌کنند و به آنها مسووليت بيشتري مي‌دهند، از رقباي خود جلوترند.

روبرت ريچ

وزير سابق کار آمريکا